Construction Update

DIAMOND CITY : WHERE PEOPLE LIVE IN HARMONY WITH NATURE

DIAMOND CITY : WHERE PEOPLE LIVE IN HARMONY WITH NATURE

TTTĐ – Ngày 20/11/2014, Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà Quốc gia (N.H.O) đã tổ chức Lễ tiếp nhận dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu (Smart City An Giang). Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O) và Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Thiên Bút (gọi tắt là Liên...

Hotline: 0961 667 881
Theo dõi Facebook